Cơ hội nào cho ứng dụng thanh toán qua mạng xã hội tại Việt Nam? - VietNamNet